Elsikkerhet

For mer informasjon om elsikkerhet gå til Elsikkerhetsportalen.

Boligeiers ansvar

Boligeier eier det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Boligeiere er også ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

Jordfeilbrytere

Uten forvarsel kan ulykker ramme deg og dine nærmeste. En jordfeilbryter montert i sikringsskapet kobler ut strømmen påmillisekunder hvis det oppstår en feil.

Du har kanskje fått en "karamell" når du har tatt på komfyren eller lampen over benken - og merket ubehaget? Dette er et varsel om at noe er galt.

Vann og strøm er bitre fiender og skal holdes adskilt. Hvis elanlegget er dårlig, kan du bli strømførende.

Overspenningsvern

- Sommermånedene er høysesong for lynnedslag, som kan forårsake store skader på boligen din og på det elektriske anlegget.

- Alle boligeiere bør vurdere overspenningsvern.

- Lyn - og tordenvær kan være fatalt for våre elektriske anlegg. Vær derfor føre var! Vi har ofte mye dyrt, elektrisk og elektronisk utstyr i boligen vår. Stereoanlegg, store og moderne fjernsynsapparater, dvd - spillere, datautstyr, mikrobølgeovner, kjøleskap, frysere, komfyrer, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, men vi tenker ikke på å beskytte utstyret mot skade fra lynnedslag eller andre farer som kan gjøre stor skade. Med overspenningsvern beskytter du dette utstyret mot overspenninger på forsyningsnettet.

Gode råd

- Bruk aldri sterkere pære enn lampen er godkjent for.

- Bruk kun godkjent utstyr.

- Tørk ikke tøy på elektriske ovner.

- Hold gardiner vekk fra elektriske ovner.

- Legg ikke skjøteledninger gjennom døråpninger.

- Unngå koblingsklyser.

- Unngå lange skjøteledninger.

- Ikke utfør arbeid som krever registrert fagmann.

- Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk.

- Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Kontakt din elektroinstallatør.

- Slå av TV-apparatet med av/på knappen.

El sjekken

Dette gjør du for sikkerheten. Sørg for at det regelmessig foretas en grundig sjekk av det elektriske anlegget, helst hvert femte år. Samarbeider du med en registrert elektroinstallatør, er du trygg på at arbeidet utføres i samsvar med lover og forskrifter.

Boligautomasjon

- Smarthus. 

Avansert styring av komplette el. anlegg (Styring av, lys, varme, multimedia etc.) Som resulterer i økonomisk brukav strøm samt gir deg ett meget trendy hjem etc.

Fotocelle på utelys

Installasjon av fotocelle på utelyset slår automatisk på lyset når det blir mørkt.

Varmestyring, Enøk

Monter tidsbryter

Glemmer du å slå av elektriske apparater? Monterer du tidsbryter, sikrer du deg mot at elektriske apparater du glemmerå slå av forårsaker brann. En tidsbryter kan du få kjøpt i de fleste elektriske forretninger og denne kan du selv plugge inni stikkontakten.

Et godt elanlegg

Et brukstilpasset og vedlikeholdt anlegg er trygt og klart til bruk hver gang. Ta ikke sjansen på å gjøre egeninnsats. Blir det brann eller andre skader, som skyldes "hobbyelektrikeren", skaper dette problemer og kan få økonomiskekonsekvenser, bl.a. avkorting av forsikringen.

Hva kan du gjøre selv av enkle reparasjoner

Skifte dekselet for koplingsbokser, brytere og stikkontakter, men kun dekselet (lokk).

- Montere og skifte varmeovner. Kun de som har bevegelig ledning og støpsel.

- Montere og skifte støpsler og skjøtekontakter på bevegelige ledninger.

- Montere og reparere lampetter og bordlampetter som har bevegelig ledning.